Školení
Školení

ŠKOLENÍ

 

Školení pro práce ve výškách

Zajišťujeme školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
dle zákona č. 262/2006 Sb., § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP
ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou
způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných
prostředků proti pádu z výšky.

Výsledkem úspěšného absolvování školení je:

 

  • OSVĚDČENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

 

Ceny a podrobnosti o jednotlivých typech školení naleznete v kategorii ŠKOLENÍ

  


 

 

Revizní protokol vybavení OOPP a Osvědčení odborné způsobilosti
jsou základními dokumenty, jejichž platnost bude ověřována při
vzniku pojistné události, v případě nutnosti rovněž při kontrole
příslušnými úřady.

 

 

Školení a revize OOPP zajišťuje:
Mgr. Marek Šmerda
+420 776 268 416 | revize@skyman.cz
 

ZDc0ODk