Fakturácia pre firmy s 0 % DPH || Doručenie na Slovensko za 24 - 48 h ||  Kontakt  || Otvorené PO - PIA: 09:00–16:00

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Stažení kladky ROCK EXOTICA OMNI 1.1 vyrobené od února 2020 do října 2022

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Stiahnutie kladky ROCK EXOTICA OMNI BLOCK 1.1 vyrobené od februára 2020 do októbra 2022

Zostava tlačidla na obmedzenom počte 1,1” Omni otočných kladiek a súvisiacich variantov nemusí byť bezpečná.
Pokiaľ sa tlačidlo vysunie, bočná doska sa môže otvoriť a lano vypadnúť, čo môže mať za následok vážne zranenie alebo úmrtie.
Zistilo sa, že malý počet kladiek vyrobených od februára 2020 do októbra 2022 nemusí mať zodpovedajúce
zaisťovací prostriedok závitu alebo tmel, ktorý by umožňoval vytiahnutie nastavovacej skrutky. Za normálnych okolností je
na zaistenie tlačidla a zabránenie tomuto problému dostačujúce buď zámok závitu, alebo tmel.

Rock Exotica sťahuje z trhu kladky Omni Block 1,1” vyrábané od februára 2020 do októbra 2022.
Tieto kladky musia byť vrátené výrobcovi na kontrolu/opravu.

Rock Exotica tiež vydáva inšpekčné oznámenia pre všetky kladky typu Omni Block vyrobené od roku 2018 do októbra 2022.
Kladky môže skontrolovať užívateľ / kompetentná osoba, alebo ak sa s vykonávaním kontroly necítite dobre, môžete ju vrátiť ku kontrole priamo výrobcovi.
Kritériá inšpekcie sú podrobne uvedené na konci dokumentu.

Všetky produkty by mali byť skontrolované pred a po každom použití.
Pri kladkách Omni by súčasťou tejto kontroly mali byť tlačidlá a nastavovacie skrutky spolu s kontrolou prasklín / deformácií / korózie, činnosti bočnej dosky, kladky
a otočného oka, skrutiek a celkového stavu.

V súlade s tým zaraďujeme doplňujúce informácie o kontrole nastavovacích skrutiek tlačidiel pre predchádzajúce Omnis vyrobené pred rokom 2018.

Oznámenie o stiahnutí pre varianty Omni 1,1” kladky, 20050xxx až 22304xxx: Prestaňte používať, vyraďte z prevádzky a zašlite do Rock Exotica.

Ako postupovať:
a) Overte model Omni kladky
b) Nájdite sériové číslo
c) AK sériové číslo patrí do rozsahu 20050xxx až 22304xxx alebo je v rozsahu od 20050xxx do 22304xxx musí byť poslaná na inšpekciu

IDENTIFIKÁCIA KLADKY:

IDENTIFIKÁCIA SÉRIOVÉHO ČÍSLA

ZVOLÁVACIE AKCIE PLATÍ PRE KLADKY VYROBENÉ OD FEBRUÁRA 2020 DO OKTÓBRA 2022:
OD ČÍSLA 20050XXX DO 22304XXX

FORMULÁR NA VYPLNENIE:
https://forms.zohopublic.com/RockExotica/form/RockExoticaRecallSubmissionsde/formperma/z-c-xmGz7qxW96l6hb9RYof_72oHs6nRX4c_jWiTiKA?zf_lang=en

Oznámenie o kontrole kladiek Omni od roku 2018 do februára 2020:

a) Identifikujte umiestnenie skrutiek na vašej Omni kladke.
b) Porovnajte obrázky v kontrolných kritériách s vašou kladkou.
c) Postupujte podľa pokynov pre kontrolu, aby ste zistili, či ste povinní vrátiť remenice k dodatočnej kontrole spoločnosťou Rock Exotica

UMIESTNENIE SKRUTKOV:

OD ROKA 2018 DO SÚČASNOSTI (Sériové číslo zodpovedajúce tomuto obdobiu začína na 18001xxx.)

PRED ROKOM 2018 (Sériové číslo zodpovedajúce tomuto obdobiu zahŕňa všetky dáta výroby 15365xxx alebo staršie.)

ŠPECIFIKA KONTROLY KLADKY OMNI-RIGGING BLOCK MHP58

Pokiaľ vyhodnotíte, že skrutka podľa fotiek spadá do statusu RETURN, je potrebné chybný výrobok okamžite prestať používať a poslať ho výrobcovi na kontrolu!

Co o nás zákazníci napsali