Cart 0 €
Total price:
0 €
Number of products:
Checkout The cart is empty Goods in the cart

  Školení

  Školení pro práce ve výškách

  Zajišťujeme školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  dle zákona č. 262/2006 Sb., § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP
  ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou
  způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných
  prostředků proti pádu z výšky.

  Výsledkem úspěšného absolvování školení je:

   

  • OSVĚDČENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

   

  Revizní protokol vybavení OOPP a Osvědčení odborné způsobilosti
  jsou základními dokumenty, jejichž platnost bude ověřována při
  vzniku pojistné události, v případě nutnosti rovněž při kontrole
  příslušnými úřady.

   

  Školení a revize OOPP zajišťuje:
  Mgr. Marek Šmerda
  revize@skyman.cz 


  Consent to the use of cookies

  This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. More information
  I agree to the use of all cookies.
  Reject, use only technical cookies.

  The item was added to the cart

  We recommend to buy in addition

  Are you sure you want to empty the cart?