Prodejna SKYMAN.CZ - BRNO, Špitálka 421/23a || Doručení do 24 h ||  Kontakt  || Otevřeno PO - PÁ: 09:00–16:00

EN Normy

Níže naleznete základní seznam ČSN EN norem, týkající se OOPP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou - tedy obecně pro lanový přístup.

EN 341 - Slaňovací zařízení
EN 343 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti
EN-352-1 - Mušlové chrániče
EN 345 - Specifikace bezpečnostní obuvi pro profesionální použití
EN 172 - Protisluneční filtry pro profesionální použit
EN 170 - Filtry proti ultrafialovému záření
EN 166 - Osobní prostředky k ochraně očí
EN 149+A1 - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím
EN 352-2 - Zátkové chrániče
EN 352-3 - Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu
EN 353-8 - Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů
EN 353-1 - Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení
EN 353-2 - Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném zajišťovacím vedení
EN 354 - Spojovací prostředky
EN 355 - Tlumiče pádu
EN 358 - Pracovní polohovací systémy
EN 360 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu
EN 361 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje
EN 362 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky
EN 363 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu
EN 364 - Zkušební metody OOP proti pádům z výšky
EN 365 - Všeobecné požadavky OOP proti pádům z výšky
EN 1393-2 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil_Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou
EN 11393-4 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice
EN 11393-5 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší
EN 11393-6 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla
EN 388+A1 - Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
EN 397 +A1 - Průmyslové ochranné přilby
EN 407 ED.2 - Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)
EN 813 - Sedací postroje
EN 892 - Dynamická horolezecká lana
EN 893 - Stoupací železa
EN 958+A1 - Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách
EN 959 - Zavrtávané skoby
EN 1078 - Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí
EN 17353 - Ochranné oděvy - Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace
EN 1263-2 - Záchytné sítě
EN 1496 - Záchranná zdvihací zařízení
EN 1497 - Záchranné postrojeEN 1498: Záchranné smyčky
EN 16321-3 - Prostředky na ochranu očí a obličeje z pletiva
EN 1789 - Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance
EN 1865-1 - Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - část 1.
EN 1868 - Seznam ekvivalentních termínů (OOP proti pádům z výšky)
EN 1891 - Statická lana
EN 1909 - Lanové dráhy
EN 11393-2 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil
EN 12195-2 - Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - část 2.
EN 12270 - Vklíněnce
EN 12275 - Karabiny
EN 12276 - Mechanické vklíněnce
EN 12277 - Horolezecké úvazky
EN 12278 - Kladky v horolezectví
EN 12492 - Přilby pro horolezce
EN 12568 - Prostředky na ochranu chodidel a nohou
EN 12572-3 - Lezecké chyty
EN 12841 - Nastavovací zařízení lana
EN 13089 - Nářadí do ledu
EN 13209-1 - Nosiče na záda s rámem
EN 13210 - Výrobky pro péči o dítě
EN 13422 - Svislé dopravní značení
EN 80079-36 - Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - část 1
EN 80079-37 - Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - část 5
EN 13688 - Ochranné oděvy - Obecné požadavky
EN 14058 - Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí
EN 13758-2 - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření
EN 14362-2 - Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv
EN 14458 - Ochranné obličejové štíty a hledí ochranných přileb
EN 15090 - Obuv pro hasiče
EN 15151-1 - Brzdicí prostředky s manuálně asistovaným blokováním
EN 15151-2 - Brzdicí prostředky s manuálně ovládaným brzděním
EN 16415 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení
EN 17249 - Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou
EN 20345 - Bezpečnostní obuv
EN 20347 - Pracovní obuv
EN 20471 - Oděvy s vysokou viditelností
EN 21420 - Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody
EN 50365 - Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí
EN 61000-6-1 - Elektromagnetická kompatibilita

Rychlé info Akce
Slaňovací brzda SKYLOTEC SPARK

Slaňovací brzda SKYLOTEC SPARK

Životnost 30 let | Lano: 9 - 12 mm | Max. počet uživatelů: 1 (rescue - 2) | Max. zatížení: 250 kg | Bez funkce ANTI-PANIC

Do 7 - 10 dnů
5 550 Kč
4 586,78 Kč bez DPH